Privacy Policy

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- IP-Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoeker die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kunderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met OwenK op via info@owenk.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoongegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten